Lakásépítési támogatás - szocpol

Összefoglalónkból megismerheti a rendelet főbb elemeit.

Mi a támogatás célja?

- építési engedéllyel rendelkező új lakás építésének, vagy

- használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásának elősegítése.

Mekkora az igénybe vehető támogatás mértéke?

Lakás hasznos alapterülete 2 eltartott gyerek esetén Lakás hasznos alapterülete 3 eltartott gyerek esetén Lakás hasznos alapterülete 4 vagy több eltartott gyerek esetén
60,01 - 75 m2 800 000 Ft 70,01 - 85 m2 1 200 000 Ft 80,01 - 95 m2 1 600 000 Ft
75,01 - 90 m2 1 000 000 Ft 85,01 - 100 m2 1 500 000 Ft 95,01 - 110 m2 2 000 000 Ft
90,01 m2 - 1 300 000 Ft 100 m2 - 2 000 000 Ft 110 m2 - 2 500 000 Ft

Az igénybe vehető támogatás mértékét befolyásolja a lakás energetikai minősítése („A” energetikai minősítési osztályú lakás esetén 1,1-es, „A+” energetikai minősítési osztályú lakás esetén 1,2-es, vagy alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as szorzószám alkalmazásával állapítják meg), illetve a később született gyermek után igényelhető támogatás összege – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől függetlenül – gyermekenként 400 000 Ft.

Melyek a támogatás főbb feltételei?

Építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség, vásárlásesetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás (fajlagos primer energiafogyasztása fűtésre legfeljebb25 kWh/m2év) esetében a 350 000 Ft-ot.

  • A lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.
  • A megvásárolt, illetve felépített lakásnak „B” vagy annál kedvezőbb energetikai minősítést kell elérnie.
  • Építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személynek a saját nevére szóló számlát kell bemutatnia. Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-át.
  • A támogatás csak meglévő vagy legfeljebb két születendő gyermek (40 év alatti házaspárok esetében) vállalása esetén igényelhető. Születendő gyermekek esetén a határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év
  • Egy gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni a támogatást.
  • Az igénylőnek (háztartás minden tagját ide értve) igazolnia kell, hogy nincs saját lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása.
  • Az igénylőt, vagy házastársak és élettársak esetén legalább az egyik felet legalább 180 napja biztosítottként az állami adóhatósághoz bejelentették, és nem érkezett a jogviszony megszűnésére, a jogviszony szünetelésének kezdetére és befejezésére vonatkozó bejelentés az állami adóhatósághoz, és az igénylő köztartozásmentes adózó;
  • az igénylő a lakásban lakhelyet létesíteni köteles.