Mamahotel: kényszer vagy kényelem?

A magyar társadalomban nagy elvárások fogalmazódnak meg a szülőkkel szemben, hiszen a többség (61 százalék) úgy gondolja, hogy a felnőtt gyermek lakhatásához a szülőknek is hozzá kell járulniuk. Az iskolák befejezése után ugyanakkor sokan élvezik a "mamahotel" szolgáltatásait. Jelenleg a magyar háztartások ötödében él felnőtt korú gyermek, ezek közül minden negyedik háztartásban él olyan, aki tanulmányait már befejezte, saját jövedelemmel rendelkezik, mégis a szülői ház előnyeit élvezi. Hogy a szülői ház elhagyása alapvetően pénz kérdése, azt jól jelzi, hogy a mamahotelesek aránya Észak-Magyarországon és a falvakban magasabb az átlagnál.
Ciki, vagy nem?

A lakosság megosztott abban a kérdésben, hogy egy önálló jövedelemmel rendelkező fiatalnak a szüleivel kell-e laknia. A felmérés szerint az együttlakással kapcsolatban a 18-24 évesek a legkevésbé elutasítók, a 25 évnél idősebbek már másképp látják a helyzetet: a gyermek-szülő együttlakását jóval kevésbé fogadják el, és a családon belül egymásnak nyújtott segítség előnyeit is kevésbé értékelik. Beszédes eredmény az is, hogy bár a mamahotelesek a szülő és gyermek együttlakását jobban elfogadják, mint a többség, azért közülük is minden második fiatal tervez elköltözni otthonról.

   


Vissza